Gminny Klub Sportowy
JODŁA Jedlnia-Letnisko

rok zał. 1949

Historia

Gminny Klub Sportowy „JODŁA” powstał na przełomie 1948-1949 roku. Fundamenty “Jodły” sięgają jednak wcześniejszego okresu – lat dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to na terenie byłej gminy Gzowice, przy ówczesnej organizacji „STRZELEC” powstało kilka sekcji sportowych. Piłka nożna, lekkoatletyka i gimnastyka dały początek zorganizowanej działalności sportowej. W dalszej kolejności utworzono sekcję hokeja na lodzie (wspólnie z klubem “PROCHEM” Pionki) oraz samodzielnie zaczęto tworzyć sekcję bokserską. Aktywna działalność sportowa prowadzona była także przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jedlni Letnisko. Wkrótce można było zauważyć pierwsze trwałe efekty – na terenach przyległych do torów kolejowych wybudowano ogrodzony stadion wraz ze świetlicą. Znajdowały się na nim boisko do piłki nożnej, siatkówki, 100 metrowa bieżnia oraz skocznie wzwyż i w dal. Nastały jednak lata koszmaru okupacji hitlerowskiej, kiedy sport zamarł, a stadion kompletnie zniszczono i rozkopano głębokim rowem przeciwpancernym.

Pomimo zniszczeń, po wyzwoleniu Jedlni spod okupacji hitlerowskiej, sport zaczął odradzać się bardzo szybko. Już wiosną 1945 roku przy drużynie ZHP powstał harcerski klub sportowy (HKS), pozostała zaś młodzież zorganizowała amatorski klub sportowy. Należy w tym miejscu wspomnieć osobę ks. dr Mariana Nowakowskiego, który był organizatorem i propagatorem wychowania fizycznego i sportu na terenie gminy Jedlnia Letnisko. Te mini kluby, nigdzie nie zrzeszone, posiadały po jednej sekcji piłkarskiej i siatkówki, a ich drużyny często rozgrywały mecze między sobą oraz z amatorskimi drużynami istniejącymi w tamtym okresie na terenie Radomia, Pionek i innych miejscowości ówczesnego powiatu radomskiego, w skład którego wchodziły wtedy takie miasta jak Białobrzegi, Przysucha, Szydłowiec i Kozienice. Choć nie była to działalność w zorganizowanych związkach sportowych, dała początek rozwoju masowej kultury fizycznej.

Wkrótce sport na terenie gminy Jedlnia Letnisko nabrał charakteru zorganizowanego. Rozwojem sportu na wsi zaczęła zajmować się masowa organizacja wiejska – Związek Samopomocy Chłopskiej. Przy Zarządzie Powiatowym Związku Samopomocy Chłopskiej w Radomiu została zorganizowana Powiatowa Rada Sportu Wiejskiego, która jako prekursor wiejskiego związku sportowego zaczęła na swym terenie skupiać dotychczas działające sekcje i drużyny sportowe, organizując je w Ludowe Zespoły Sportowe.

W ten właśnie sposób w Jedlni Letnisko powstał Ludowy Zespół Sportowy “Jodła”, jako jeden z pierwszych na terenie ówczesnego województwa kieleckiego. Zaangażowani w jego tworzenie byli: Wacław Walaszek, Władysław Woś, Michał Poduszczak, Stanisław Sobczyk, Sławomir Szczepański, Zdzisław Bielawski, Mieczysław Posłuszny, bracia Surmowie i wiele innych osób. Sama nazwa „Jodła” powstała w wyniku dyskusji Michała Poduszczaka, Mieczysława Posłusznego i Józefa Jaworskiego, którzy uznali, iż nazwa klubu powinna kojarzyć się z naturalną otuliną rejonu Jedlni Letnisko – Puszczą Kozienicką. Jodła jako drzewo wyniosłe, wiecznie zielone, miała symbolizować trwałość, wielkość i siłę. Wymienieni wyżej założyciele stanęli przed niełatwym zadaniem – tworzyli bowiem klub sportowy z niczego, bez bazy sportowej i środków finansowych. W swą działalność wciągnęli jednak następnych: Zbigniewa Holisza, Wiesława Skibę, Zygmunta Kamińskiego, Franciszka Grzywacza i Jana Zdziecha. W początkach działalności klubu reaktywowano sekcję piłki nożnej, siatkówki męskiej i lekkoatletyczną. Wspólnymi siłami mieszkańców wyrównano rozkopany teren byłego boiska piłkarskiego, z ociosanych okrąglaków zrobiono bramki, każdy piłkarz wyreperował własny sumptem otrzymane z „RADOMIAKA” stare, zdewastowane buty piłkarskie i kupiono za wspólne pieniądze piłkę. Takie było pierwsze wyposażenie drużyny. Środki na uzupełnienie sprzętu dla drużyny czerpano ze składek członkowskich, z dochodów z rozgrywanych meczów oraz z organizacji zabaw. Stopniowo uzupełniano sprzęt z różnych źródeł. Zaczęła napływać pomoc z Powiatowej i Wojewódzkiej Rady LZS. Następnie powstała sekcja tenisa ziemnego, a drużynę zgłoszono do rozgrywek kieleckiego OZTZ.

W parze z zakładaniem poszczególnych sekcji szły wyniki sportowe. Drużyna piłki nożnej uzyskała awans do klasy A okręgu kieleckiego, siatkarze zdobyli mistrzostwo powiatu, a dobre wyniki sekcji lekkoatletycznej i tenisa ziemnego wpływały na coraz większe zainteresowanie działalnością “Jodły” u wojewódzkich i powiatowych władz Zrzeszenia. Rosła także popularność sportu w społeczeństwie osiedla. Na dzień l stycznia 1953r. LZS “Jodła” liczył już 240 członków, z czego wszyscy brali czynny udział w życiu sportowym lub kulturalno-oświatowym. W ramach sportu wyczynowego, turystyki kwalifikowanej oraz rekreacji ruchowej i wychowania fizycznego działały wówczas następujące zespoły-sekcje:

 • hokeja na lodzie,
 • piłki nożnej,
 • piłki siatkowej kobiet i mężczyzn,
 • zapasów,
 • strzelecka,
 • piłki ręcznej,
 • tenisa ziemnego,
 • tenisa stołowego,
 • narciarska,
 • gimnastyczna.

Jednak LZS, na tak szeroko zakrojoną działalność sportową, posiadał ubogą bazę sprzętu i urządzeń sportowych. Hokeiści przy pomocy zapalonych sympatyków wybudowali na wylewach lodowisko z oświetleniem, tenisiści
z trudem utrzymywali korty tenisowe, strzelcy odremontowali w lesie poniemiecką strzelnicę, siatkarki i siatkarze rozgrywali mecze i trenowali na prywatnym korcie Państwa Szczepańskich. Właśnie korty tenisowe i lodowisko były najładniejszymi obiektami sportowymi. Zaczęto więc poważnie myśleć o budowie stadionu sportowego.

Wyniki osiągane w sporcie kwalifikowanym były podstawą do ubiegania się o tę budowę. Hokeiści trzykrotnie ubiegali się o awans do II ligi zajmując każdorazowo II miejsca. Józef Jaworski, bracia Surmowie, Zdzisław Bielawski, Zygmunt Dygas, Janusz Wojciechowski, Jerzy Wolak, Eugeniusz Wójcik, Franciszek Zieliński, Zenon Walaszek, Piotr Sowiński, Tadeusz Zieliński i Marek Kucharczyk przegrali z istniejącym już wtedy  w polskim sporcie ukrytym zawodowstwem. Inne sekcje nie pozostawały w tyle. Strzelcy zostali mistrzami województwa kieleckiego, szóstka siatkarzy: Holisz, Tomaszewski, Jarząbek, Woś, Dzierko, Walaszek dwukrotnie z rzędu zdobywała mistrzostwo województwa kieleckiego na letnich spartakiadach. Na spartakiadach centralnych nasi lekkoatleci reprezentowali woj. kieleckie, a chorążym tej ekipy był Józef Jaworski.

Sześcioosobowa drużyna narciarzy w składzie: Mieczysław Posłuszny, Bogdan Stawczyk, Marek Szczepański, Konrad Papiński, Leon Wołukanis i Janusz Wojciechowski uczestniczyła w rajdach świętokrzyskim i wysokogórskim uzyskując złotą Górską Odznakę Narciarską.

22 lipca 1954 roku to dzień, który otworzył kolejny etap w działalności klubu. Tego bowiem dnia oddany został do użytku nowy, wybudowany w znacznej mierze siłami mieszkańców, stadion na Kolonce. Znajdowało się na nim boisko do gry w piłkę nożną i siatkową, wszystkie urządzenia do uprawiania lekkiej atletyki: bieżnia, skocznia i rzutnie. Było na nim również lodowisko – duma klubu, oświetlone, wybudowane dzięki ogromnej pasji działaczy, zawodników i kibiców.

31 maja 1957 roku, Ludowy Klub Sportowy “Jodła” decyzją prezydium Rady Narodowej w Kielcach został zarejestrowany. Komitet założycielski LKS „Jodła” tworzyli: Michał Poduszczak, Zdzisław Bielawski, Władysław Woś, Henryk Nowocień, Stanisław Sobczak, Teofil Kłeczek, Mieczysław Posłuszny, Zbigniew Holisz, Irena Chmielewska, Józef Surma, Henryk Michalski, Piotr Sowiński, Adela Sobczyk, Tadeusz Korczak i Franciszek Grzywacz.

Przełom lat 50 i 60 to 6 działających sekcji i 136 zawodników. Klub uczestniczył w rozgrywkach różnych szczebli. Chlubne tradycje hokeistów kontynuowali zawodnicy sekcji piłki nożnej, lekkiej atletyki oraz tenisa stołowego. Marek Jasiński trzykrotnie wygrywał Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym; dwukrotnie był wicemistrzem, a w roku 1960 stanął na najwyższym podium Mistrzostw Województwa Kieleckiego w tenisie stołowym. Podobne osiągnięcia uzyskiwał w lekkiej atletyce, będąc trzykrotnie mistrzem LZS w biegach na 200 i 400 metrów przez płotki. Ponadto dwukrotnie zostawał wicemistrzem Okręgu Kieleckiego w biegu na 400 mpp. Wychowankowie Marka Jasińskiego zdobyli mistrzostwo drużynowe juniorów woj. kieleckiego w tenisie stołowym. Drużyna występowała w składzie: bracia Głogowscy. Tadeusz Kowalczyk, Jerzy Pajączkowski i Stanisław Jarzębiński.
W sekcji lekkoatletycznej należy w tym okresie wymienić 10-krotnego uczestnika maratonów od Madrytu – przez Berlin – do Moskwy – Tadeusza Glińskiego, który należał do czołówki biegaczy woj. kieleckiego. Dobre wyniki osiągali także bracia Gauzowie – Andrzej i Maciej. Ten drugi był wicemistrzem woj. kieleckiego w biegach przełajowych. Ogromne słowa uznania należą się Hieronimowi Kolmadze, który w ramach pracy na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, bardzo pomagał miejscowym działaczom LKS „Jodła”. Należne miejsce w historii tego klubu zajął także Adam Krzysztof Lipkowski, który pełnił funkcje skarbnika i prezesa LKS „Jodła”. Był on nie tylko organizatorem i wychowawcą, ale przede wszystkim uznawany był za autorytet w środowisku sportowym, będąc zawsze „dobrym duchem” LKS „Jodła”.

Pod koniec lat 60 prezesem klubu została Pani Anna Krupa, a członkami zarządu zostali ludzie bardzo młodzi. Ta generalna zmiana warty spowodowała ożywienie działalności. Do klubu przybywało młodzieży, w jego rejestrach znalazły się całe rodziny: 4 barci Kucharskich, po 5 osób z rodziny Krawczyków i Kowalczyków, 4 osoby z rodziny Sosnowskich, „piątka” Barszczów. Nastąpiły próby reaktywowania niektórych sekcji. Sporo było zapału, chęci pokazania się i sprawdzenia w rywalizacji. Ten stan rzeczy trwał do 1977 roku, później nastąpił zauważalny niestety regres w działalności klubu. W 1981 roku w klubie działały trzy sekcje, w 1982 roku dwie, a w 1983 roku jedna – brydż sportowy. W tym czasie uzdolniona sportowo młodzież z Jedlni Letnisko zasilała radomskie kluby, zamożniejsze, działające przy dużych zakładach przemysłowych. Można w tym czasie mówić o prawie dwu letnim całkowitym zaniechaniu działalności, począwszy od roku 1981.

Wreszcie w 1983 roku coś wyraźnie drgnęło w działalności klubu. Ówczesny Naczelnik Gminy Pan Leon Brzoza skupił wokół siebie grupę ludzi, wspólnie z którymi podjął udaną próbę reaktywowania działalności klubu. Istniejące na terenie gminy zakłady pracy udzieliły wsparcia finansowego. W skład zarządu weszli przedstawiciele GS, SKR i BS. Pomocy udzieliły ponadto „Jedlimex” i Ceramiczna Spółdzielnia Pracy. Po regresie w całej kulturze fizycznej nastąpił wzrost zainteresowania młodzieży gminy Jedlnia Letnisko sportem oraz aktywnymi formami wypoczynku. Postawiło to przed działaczami wymóg poprawy stanu bazy i urządzeń sportowych i doskonalenia zasad finansowania tej działalności, co osiągnięto przy pomocy i zaangażowaniu władz Gminy i wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Pod koniec 1983 roku klub posiadał trzy sekcje: piłkę nożną, brydż sportowy i żeglarstwo. Dziewięciu żeglarzy – członków klubu, wzięło udział w rejsie po morzu Bałtyckim na żaglowcu „Pogoria”

W 1984 roku klub uroczyście obchodził 35-lecie swojego istnienia. Uroczystość zorganizowali ci, którzy mieli swoje zasługi w reaktywacji klubu: Leon Brzoza, Marian Frączek, Lechosław Korba, Piotr Gos, Roman Brzozowski, Sławomir Krawczyk, Witold Nadolski, Roman Krawczyk, Władysław Błaszko, Wojciech Szczepański, Jerzy Skrzypczak.

Zakres działalności i wyniki klubu już nigdy nie osiągnęły stanu z okresu jego największych sukcesów. Ale i sytuacja w kraju nie sprzyjała rozwojowi sportu masowego, amatorskiego. Wszechwładny pieniądz wkroczył do każdej dziedziny życia i sportu niestety też nie ominął. W działalności LKS „Jodła” nastąpiła pewna stagnacja. Poza sekcją piłki nożnej, która balansowała na krawędzi „A” i „B” klasy oraz sekcją brydża sportowego, brakowało dążeń do rozwoju innych dyscyplin sportu. Jeszcze w 1986 roku, kiedy prezesem był Andrzej Barszcz, klub posiadał 3 sekcje: piłki nożnej, brydża sportowego i tenisa stołowego. Powołano wtedy jeszcze dodatkowo sekcję żeglarską oraz szachową, ale ich żywot był krótki. Kolejni prezesi – Czesław Gębczyk i Piotr Gos utrzymywali jednak działalność klubu, znajdując grupę młodych, chętnych do uprawiania sportu, sami będąc też czynnymi zawodnikami. Budynek socjalny na stadionie był systematycznie dewastowany, stąd też prezes Gos podjął decyzję o rozbiórce starego i budowie nowego budynku. Młodzież z Jedlni w tym czasie wspierało kilku starszych kolegów spoza terenu Gminy. Postawili oni sobie za cel awansować do rozgrywek „A” klasy w piłce nożnej. Upór i determinacja dały pożądany efekt – w 1993 roku, po barażach, uzyskali awans do „A” klasy.

W 1994 roku walne zebranie członków klubu powołało nowy zarząd z Janem Krakowiakiem na czele. Pełnił tę funkcję do 2004 roku, z przerwą na lata, kiedy funkcję prezesa sprawowali Sergiusz Tolik, Zbigniew Sobieraj i Tadeusz Hernik.

Jesienią 1998 roku, decyzją walnego zebrania członków OZPN w Radomiu, wprowadzony został obowiązek posiadania w klasie „A” drużyny juniorów. Klub “Jodły” miał wtedy kłopoty z zestawieniem drużyny juniorów. Na szczęście będąca w podobnej sytuacji, sąsiadująca z nim w tabeli “Wiktoria” Radom rozgrywająca swe mecze w Rajcu, postanowiła połączyć swe siły z “Jodłą”. Zarządy Klubów doszły do porozumienia i tak w lipcu 1998 roku kluby połączyły się w jeden klub o nazwie LKS “Jodła-Wiktoria”. W krótkim czasie LKS “Jodła” wróciła do swej dawnej nazwy. Do dziś działa w klubie jedna sekcja – piłki nożnej.

W roku 2005 prezesem LKS „Jodła” został Krzysztof Różański. Drużyna seniorów, która balansowała na granicy spadku do „B” klasy, została odbudowana od podstaw. Niewątpliwe było to zasługą determinacji i uporu prezesa, ale także organicznej pracy trenera Zdzisława Nowoświatłowskiego, który do drużyny seniorów stale wprowadzał wychowanków z grupy juniorskiej. Efektem ich wspólnej pracy były coraz lepsze wyniki sportowe – drużyna LKS „Jodła” zajmowała czołowe miejsca w rozgrywkach mistrzowskich „A” klasy. Działaczom i kibicom marzył się jednak upragniony awans do wyższej klasy rozgrywek.

Zarząd LKS „Jodła” jako zadanie priorytetowe uznał remont budynku klubowego i płyty boiska sportowego. Pierwszym krokiem w tym kierunku było uporządkowanie spraw własnościowych terenu, na którym zlokalizowany jest stadion „Jodły”. Decyzją Starosty Radomskiego z dnia 12.04.2007 roku teren obiektu sportowego w Kolonce, uznany został za mienie gminne. W roku 2009 podjęto pierwsze niezbędne prace remontowe budynku klubowego, a w „Planie odnowy miejscowości Jedlnia Letnisko na lata 2008-2013” radni zapisali „budowę stadionu, jako ośrodka sportu, rekreacji i wypoczynku nad zalewem z wykorzystaniem boiska LKS „Jodła”.

W latach 2011-2013 prezesem klubu był Artur Zawadzki. Klub z powodzeniem walczył w rozgrywkach A-klasy. Uzupełniono braki w sprzęcie sportowym, doraźnie poprawiono stan techniczny budynku klubowego. Trenerem zespołu piłkarzy został Krzysztof Oczkowski.

Niewątpliwie przełomowym wydarzeniem w najnowszej historii klubu był wybór nowego prezesa w roku 2011. Został nim Artur Prasek. Ambitny i energiczny prezes dokonał wielu zmian organizacyjnych i zapowiedział upragniony awans do wyższej klasy rozgrywek. Dobrał sobie zespół zaangażowanych ludzi, którzy pomogli mu wkrótce zrealizować te plany. Sukces sportowy stał się możliwy dzięki doskonałej współpracy i wsparciu władz gminy Jedlnia-Letnisko, której wójtem został Piotr Leśnowolski. „Jodła” otrzymała niezbędne wsparcie, dokonano niezbędnych prac remontowych na obiekcie w Kolonce i można było skupić się na działalności sportowej.

Historycznym wydarzeniem była zmiana nazwy klubu. 10 marca 2012 na Walnym Zgromadzeniu Członków uchwalono nowy statut klubu, m.in. zmieniając jego nazwę na Gminny Klub Sportowy „Jodła”. Po sukcesie organizacyjnym przyszedł upragniony sukces sportowy. Piłkarska drużyna GKS „Jodła” w piękny stylu wywalczyła upragniony awans do ligi okręgowej. Stadion na Kolonce znów tętnił życiem, na mecze drużyny przychodziło od 400 do 700 kibiców. Odpowiednia oprawa meczów i atmosfera, która towarzyszyła rywalizacji sportowej spowodowała, że o fenomenie frekwencji na stadionie „Jodły” mówiło i pisało się w całym regionie. Tak jest do dnia dzisiejszego. Artur Prasek wypełnił swą misję i w kolejnych wyborach prezesurę objął Zbigniew Wrażeń, który kontynuował pracę poprzednika. Po roku pracy Z. Wrażeń odszedł z klubu z powodów osobistych. A.Prasek poproszony o pomoc, po raz kolejny podjął się pracy w klubie, zostając jego prezesem. Słabe wyniki drużyny seniorów spowodowały, że nastąpiła zmiana trenera. Został nim utytułowany Tomasz Dziubiński, który otrzymał zadanie utrzymania zespołu w lidze okręgowej.
W dniu 20 września 2015 Gminny Klub Sportowy „Jodła” zapisał kolejną ważną kartę w swojej bogatej 66-letniej historii. W kościele w Jedlni-Letnisko nastąpiło poświęcenie sztandaru klubowego. Na awersie sztandaru umieszczone zostało logo GKS „Jodła”. Ma ono być znakiem rozpoznawczym sportowej rodziny, którą połączyła wspólna pasja i zamiłowanie do sportu. To znak ciągłości i trwania tradycji, której początek sięga roku 1949. Na rewersie umieszczone zostało godło państwowe. Symbol orła białego ma podkreślać narodową tożsamość oraz przywiązanie do najważniejszych wartości dla każdego Polaka. Ta doniosła uroczystość, zorganizowana z inicjatywy Dariusza Sowy, była główną częścią dwudniowego festynu rodzinnego pt. „Weekend z JODŁĄ – kolorowo i sportowo”. Miłym akcentem było przekazanie przez Panią Katarzynę Russ z firmy Auto-Gaz Centrum nowoczesnej tablicy świetlnej wykonanej specjalnie dla GKS „Jodła”, na której będą pokazywane czas i wyniki meczu.

W listopadzie 2015 z inicjatywy wójta gminy Piotra Leśnowolskiego rozpoczął się długo oczekiwany generalny remont obiektu na Kolonce.  Zebranie członków klubu w dniu 9 stycznia 2016 roku wybrało nowy zarząd z prezesem Marcinem Gadalskim na czele. Zarząd stanął przed wieloma wyzwaniami, nie tylko sportowymi, ale i organizacyjnymi, min. zapewnieniem możliwości trenowania i grania meczów ligowych dla wszystkich drużyn GKS „Jodła” do chwili oddania stadionu na Kolonce do użytku. Drużyna seniorów  rozgrywała swoje mecze na stadionie MOSiR w Radomiu oraz w pobliskiej Jedlni-Kolonii na stadionie Królewskich, natomiast drużyny młodzieżowe grały w Kuczkach, w gminie Gózd. Na stadionie od wczesnej wiosny trwały tymczasem prace budowlane. Wykonana została nowa płyta boiska z zamontowaniem automatycznych zraszaczy zasilanych wodą ze studni głębinowej, ogrodzenie od strony wjazdowej oraz wokół płyty boiska, utwardzono parking, zamontowane zostały piłkochwyty, ułożono ciąg pieszy z kostki brukowej i zamontowano nowe trybuny dla kibiców, bramki i wiaty. Wartość zakontraktowanych prac wyniosła 572 995,50 zł. Ostatnie prace ukończono wiosną 2017 roku, a uroczyste otwarcie wyremontowanego obiektu nastąpiło we wrześniu 2017 roku.

Prezesi Zarządu GKS “JODŁA”

 • 1948/49-1950 – Wacław Walaszek
 • 1951-1954 – Władysław Woś
 • 1955-1957 – Adam Krzysztof Lipkowski
 • 1957-1959 – Michał Poduszczak
 • 1959-1961 – Zbigniew Majewski
 • 1961-1962 – Adam Krzysztof Lipkowski
 • 1963 – Roman Rajchert
 • 1965 – Marian Tarnowski
 • 1965-1967 – Wojciech Kulig
 • 1968-1972 – Anna Krupa
 • 1973 – Adam Krzysztof Lipkowski
 • 1974-1977 – Krzysztof Jankowski
 • 1978-1980 – Henryk Jemioł
 • 1981-1982 – brak działaczy
 • 1983-1985 – Leon Brzoza
 • 1986-1988 – Andrzej Barszcz
 • 1989-1991 – Czesław Gębczyk
 • 1991-1993 – Piotr Gos
 • 1994-1995 – Jan Krakowiak
 • 1996-1997 – Sergiusz Tolik
 • 1998-1999 – Jan Krakowiak
 • 2000-2001 – Zbigniew Sobieraj
 • 2002 – Tadeusz Hernik
 • 2003 – 2004 Jan Krakowiak
 • 2005-2009 – Krzysztof Różański
 • 2010-2011 – Artur Zawadzki
 • 2011-2013 – Artur Prasek
 • 2014 – Zbigniew Wrażeń
 • 2015 – Artur Prasek
 • 2016-2017 – Marcin Gadalski
 • 2018-2020 – Marcin Gadalski

LP Drużyna M Pkt
1 JODŁA Jedlnia-Letnisko 10 25
2 GKS Jedlińsk 10 25
3 Mazowsze Grójec 10 23
4 Powiślanka Lipsko 10 22
5 Zamłynie Radom 10 22
6 Energia Kozienice 10 21
7 Orzeł Wierzbica 10 19
8 Gryf Policzna 10 14
9 Centrum Radom 10 8
10 Zawisza Sienno 10 8
11 Królewscy Jedlnia 10 8
12 Zwolenianka Zwoleń 10 7
13 Szydłowianka Szydłowiec 10 7
14 Pilica Nowe Miasto n. Pilicą 10 7
15 Iłżanka Kazanów 10 6
16 LKS Promna 10 5
OSTATNI MECZ
 

1 : 3

 jodla-logo-mecze
GKS Królewscy GKS JODŁA
NAJBLIŻSZY MECZ

jodla-logo-mecze

 -  
 GKS JODŁA  Zwolenianka
Kolonka, 13.10.2019 godz. 15.00
jodla_jedlnia

GKS Jodła Jedlnia-Letnisko

ul. Radomska 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

NIP: 796-266-33-97

REGON: 140100405

Projekt i wykonanie: APISOFT Strony Internetowe